Giới thiệu

Đội ngũ cán bộ  

Các thành viên của CECEM hầu hết đều có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ về một trong những mảng chuyên môn của CECEM. Họ đã từng tham gia quản lý các dự án phát triển. Chính vì vậy các thành viên của CECEM có một hệ thống các khung lý thuyết rất phong phú để thiết kế cho các hoạt động đào tạo và tư vấn. Các tư vấn CECEM cũng có những kinh nghiệm rất thực tiễn cho từng nội dung mình dậy. Những kiến thức hàn lâm có được từ các chương trình sau đại học đã được các tư vấn của CECEM kiểm chứng ở Việt Nam thông qua các hoạt động tư vấn. Việc thực hiện các tư vấn như đánh giá dự án, nghiên cứu nhu cầu đào tạo, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý nhân sự v.v. đảm bảo tư vấn CECEM có những ví dụ sống động cho từng nội dung giảng dạy.

 
Ban cố vấn

Nhóm tập huấn viên

Nhóm hành chính

 

Pamela Wright

Trưởng đại diện
Uỷ ban Y tế Hà Lan –Việt Nam (MCNV)
 

 

Carin Van Der Hor

Trưởng đại diện
Quỹ dân số thế giới (WPF)
 

 

Tạ Bích Loan

Giám đốc
Trung tâm thanh thiếu niên (VTV6)
Đài truyền hình Việt Nam
 

 

Tôn Nữ Thị Ninh

Nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại Quốc hội VN
Chủ tịch hội đồng sáng lập dự án Đại học Trí Việt